Activitati  Activitatea 1- Mutual Learning workshop: ”Internaţionalizarea şi echitatea în învăţămantul superior – cazul mobilităților internaționale pentru studenții cu dizabilități fizice”
 • Schimb de bune practici și cunoștințe cu privire la tema workshop-ului.
 • Crearea cadrului pentru dezvoltarea unui instrument complex de evaluare pentru instituțiile de învățământ superior cu scopul de a analiza servciiile acestora și susţinerea, logistică şi nu numai, pentru oferirea unui acces egal studenților cu dizabilități în ceea ce privește mobilitățile internaționale de studiu.
 • Crearea cadrului pentru conceperea unui Raport cu privire la ”Mobilitatea internațională pentru studenții cu dizabilități- provocări și oportunități”.
 • Discutarea practicilor inovatoare pentru sprijinirea mobilităților internaționale ale studenților cu dizabilități, spre exemplu, mobilități virtuale.
 • Stabilirea modului de lucru în ceea ce priveşte Chestionarul, Manualul, Raportul de bune practici şi Cartea albă (vezi mai jos).

Activitatea 2 – ”Chestionar de evaluare pentru serviciile și suportul instituțiilor de învățământ superior pentru mobilitățile studenților cu dizabilități”
 • Dezvoltarea chestionarului de auto-evaluare privind instituțiile de învățământ superior și mobilitatea internațională a studenților cu dizabilități.

Activitatea 3 – Raport în ceea ce privește problema internaționalizării și a echității sociale cu privire la studenții cu dizabilități
 • Dezvoltarea raportului cu privire la problema internaționalizării și a echității sociale privind studenții cu dizabilități

Activitatea 4 – ”Cartea Albă” cu privire la situația mobilităților internaționale pentru studenții cu dizabilități în instituțiile participante și țările reprezentate (România, Ungaria, Spania și Norvegia)
 • Dezvoltarea ”Cărții Albe” privind situația mobilităților internaționale pentru studenții cu dizabilități din instituțiile participante și țările reprezentate

Activitatea 5 – ”Manual cu privire la schimbările instituționale pentru schimbul international de studenți cu dizabilități”
 • Dezvoltarea ”Manualului cu privire la schimbările instituționale pentru schimbul international de studenți cu dizabilități”

Activitatea 6 –Mobilitatea internațională pune capăt dizabilității - rețeaua instituțiilor de învățământ superior
 • Configurarea rețelei de parteneri pentru schimbul international al studenților cu dizabilități

Activitatea 7 – Diseminare
 • Diseminarea rezultatelor proiectului și a output-urilor către toate grupurile țintă

Activitatea 8 – Conferința de închidere a proiectului: ”Mobilitatea internațională a studenților cu dizabilități: provocări și oportunități”
 • Eveniment final al proiectului cu scopul de a prezenta rezultatele proiectului și oportunitățile de follow-up.


Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.