Promotor: Universitatea de Vest din Timișoara

Titlul proiectului: ”Institutional change for International Exchange of Students with Disabilities”

Proiectul de cooperare inter-instituțională „Institutional change for International Exchange of Students with Disabilities”, este organizat sub umbrela Programului ”Fondul de burse” RO-015, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, cod: 15-SEE-PC-RO-TIMISOA01-bis. Beneficiarul este Universitatea de Vest din Timișoara, iar implementarea este realizată în parteneriat cu Universitatea din Agder (Norvegia), Universitatea din A Coruna (Spania) și Universitatea din Szeged (Ungaria).

Proiectul are ca scop crearea unor cadre la care instituţiile de învăţământ superior să se raporteze în demersurile de susţinere a mobilităţilor internaţionale de studiu ale studenţilor cu dizabilităţi din comunităţile lor. Astfel, aceste instituţii vor internaliza în mod eficient şi realist nevoia de schimbare instituţională (servicii, cultură instituţională, logistică), cât şi metodele de realizare a acestei schimbări. Proiectul se axează pe două dimensiuni: transferul de ”bune practici” și crearea unui cadru specific de lucru pentru susţinerea demersurilor universităţilor de dezvoltare în acest sens. Proiectul se situează la intersecția celor mai importante priorități ale învățământului superior românesc şi nu numai, și anume: internaționalizarea și echitatea socială, abordând cazul specific al asigurării accesului egal şi susţinut al studenților cu dizabilități la mobilitățile internaționale de studiu.

Obiectivul principal al proiectului vizează, pe termen lung, aspecte ale independenţei socio-economice a unei categorii de persoane dezavantajate, angrenate în sistemul de învăţământ superior, prin facilitarea accesului acesteia la beneficiile unor mobilități internaţionale de studiu, atat din perspectiva dezvoltării profesionale, cât şi personale. Pe termen scurt şi mediu, proiectul abordează problema dezvoltării instituționale a universităţilor referitor la incluziunea şi susţinerea studenţilor cu dizabilităţi în procesele de internaţionalizare a universităţilor, reprezentând o inițiativă unică în România. Indirect, parteneriatul de faţă şi activităţile propuse au potenţialul de a funcționa ca un proiect pilot, ce poate deschide căi noi pentru crearea de strategii instituţionale şi educaţionale în acest sens, atât la nivel local, precum și la nivel național sau internaţional, în special în cazurile statelor beneficiare din care fac parte instituțiile partenere.

Mai multe detalii sunt disponibile la:
  • www.eeagrants.org
  • www.see-burse.ro


  • Toate materialele produse în cadrul proiectului vor fi disponibile online după conferinţa finală a proiectului.


    Finantat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia.